1. İstifadəçi razılaşmasının ümumi müddəaları

1.1 Bu istifadəçi razılaşmasının məqsədləri üçün aşağıdakı termin və təyinlər aşağıdakı mənada tətbiq olunur:

1.1.1 Servis — idarəetmə Saytı ilə inteqrasiya olunmuş proqram və aparat təminatı;

1.1.2 İstifadəçi — öz maraqları naminə bu razılaşmanı qəbul edən və ya təmsil etdiyi hüquqi şəxsin adından və maraqlarından çıxış edən istənilən hüquq səlahiyyəti olan şəxsdir.

1.1.3 İdarəetmə saytı / Sayt - 4teker.az domenində və subdomenlərdə yerləşən İnternet resursu.

1.1.4 Razılaşma - bütün əlavə və dəyişikliklərlə hazır ki razılaşma.

1.1.5 İnformasiya – Servisdə İstifadəçi və ya Administrasiya tərəfindən yerləşdirilmiş istənilən informasiyadır.

1.2 Servisdən elan edilmiş qaydalar daxilində istənilən formada və şəkildə istifadə edilməsi:

Saytda yerləşdirilən materiallara baxmaq;
Saytda qeydiyyat və/və ya avtorizasiya;
Saytda hər hansı bir materialın yerləşdirilməsi və ya göstərilməsi, o cümlədən: mətnlər, şəkillər və/və ya digər məlumatlar;

1.3 Yuxarıda qeyd edilən xidmətlərin hər hansı birindən istifadə edərkən, siz təsdiq edirsiniz ki:

1.3.1 Servisdən istifadə etməzdən əvvəl bu razılaşmanın şərtləri ilə tam tanış olmusunuz

1.3.2 Həmin Razılaşmanın bütün şərtlərini heç bir istisnasız və məhdudlaşdırmadan tam olaraq qəbul edirsiniz və onlara əməl etmək və ya Xidmətdən istifadəni dayandırmaq öhdəliyinizi daşıyırsınız. Həmin Razılaşmanın şərtləri ilə razı deyilsinizsə və ya onların əsasında saziş bağlamaq hüququnuz yoxdursa, dərhal Xidmətdən istifadəni dayandırmalısınız.

1.3.3 Razılaşma (onun hər hansı bir hissəsi daxil olmaqla) heç bir xüsusi bildiriş olmadan Administrasiya tərəfindən dəyişdirilə bilər. Razılaşmanın yeni versiyası Sayt yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir.

 

2. Elanların yerləşdirilməsi

2.1 Administrasiya xüsusi formanın doldurandan sonra bütün qeydiyyatdan keçmiş və qeydiyyatdan keçməmiş İstifadəçilərə Servisdə elanları yerləşdirmək hüququnu verir.

2.2 NV barəsində bütün sazişlər İstifadəçilər arasında birbaşa bağlanılır. Servis Servisin vasitəsi ilə İstifadəçilər tərəfindən həyata keçirilən sazişlərin iştirakçı və/və ya vasitəçisi deyildir. Administrasiya belə sazişlərə nəzarət etmir və onlara görə məsuliyyət daşımır.

2.3  Saytda məzmunu qanunun və/və ya bu Razılaşmanın tələblərinə zidd olan digər İnternet mənbələrinə bağlantılar yerləşdirilməməlidir;

2.4 Sayt Administrasiyası Saytı "olduğu kimi" istifadəçiyə təqdim edir və Saytın davamlı, sürətli, etibarlı və səhvsiz işləməsinə zəmanət vermir.

2.5 İstifadəçi tərəfindən Saytda yerləşdirilən hər hansı bir məlumat müvafiq olaraq bu İstifadəçi və ya müvafiq üçüncü tərəfə aiddir.

Saytda elan yerləşdirərək İstifadəçi bunun üçün bütün lazımi hüquqlara və səlahiyyətlərə sahib olduğunu təsdiqləyir. Məlumat yerləşdirməklə, İstifadəçi tərəfindən müəyyən edilmiş əlaqə məlumatları, nəqliyyat vasitəsinə aid məlumatlarda daxil olmaqla bu cür məlumatların dünyanın hər yerində insanlar üçün açıq olacağına razılıq verir.

2.6 Sayt Administrasiyası Saytda İstifadəçilər tərəfindən yerləşdirilən məlumatların düzgünlüyünə və qanunauyğunluğuna görə heç bir məsuliyyət daşımır.

Sayt Administrasiyası İstifadəçi tərəfindən yerləşdirilmiş məlumatda aşkar səhvlər və qeyri-dəqiqlik olduqda Elanın məzmununa dəyişiklik edə bilər (lakin borclu deyil). Edilən dəyişikliklərlə razılaşmadıqda, İstifadəçi mövqeyinin izahatı və əsaslandırılması ilə dərhal Sayt Administrasiyasına müraciət etməlidir.

2.7 Servis İstifadəçilər tərəfindən yerləşdirilmiş elanları həmişə yoxlamır, nəticədə, keyfiyyət, təhlükəsizlik, qanunilik və NV onun təsvirinə uyğunluğu, həmçinin də satıcının NV satmaq və alıcısının əldə etmək imkanı Xidmətin kontrolundan kənardadır

2.8 Sayt Administrasiyası öz istəyi ilə istifadəçinin Saytda yerləşdirilmiş/yerləşdirmək niyyətində olduğu hər hansı bir məlumatı, o cümlədən səbəb göstərmədən, yerləşdirməkdən, silməkdən və ya redaktə etməkdən imtina edə bilər.

 

3. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması

3.1 Servis NV barəsində sazişlərin təşkilatçısı, vasitəçisi, alıcısı və ya satıcısı deyildir.

3.2 Servis Servisin İstifadəçiləri tərəfindən sazişlərin bağlanmasına və icrasına (həyata keçirilməsinə), sazişlərin bağlanması nəticəsində vurulmuş ziyana, itmiş xeyirlərə, gəlirlərə, maliyyə zərərlərinə və ya vasitəli, faktiki, kənar və ya cərimə zərərlərinə, həmçinin hər hansı şəxsin qanunsuz əməlləri nəticəsində, görə məsuliyyət daşımır.

3.3 Servis İstifadəçilər tərəfindən yerləşdirilmiş elanları həmişə yoxlamır, nəticədə, keyfiyyət, təhlükəsizlik, qanunilik və NV onun təsvirinə uyğunluğu, həmçinin də satıcının NV satmaq və alıcısının əldə etmək imkanı Xidmətin kontrolundan kənardadır.

3.4 Servis İstifadəçilər tərəfindən elanlarda yerləşdirilən informasiyanın etibarlılığına nəzarət edə bilmir.

3.5 Servis, onun Administrasiyası, rəhbərlik və əməkdaşlar, Servisdə yerləşdirilmiş elanların məzmununa, həmçinin onların etibarlılığına görə heç bir məsuliyyət daşımırlar.

 

1. Məxfilik siyasəti

1.1 Hazırkı məxfilik Siyasəti http://4teker.az/ Servisin İstifadəçi Razılaşmasının ayrılmaz hissəsidir.

1.2 Hazırkı məxfilik Siyasəti İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının alması, saxlaması, işlənməsi, istifadəsi, açılması və müdafiəsi qaydasını müəyyən edir.

1.3 İstifadəçilərin şəxsi məlumat bazası Administrasiyanın ünvanı üzrə yerləşir.

1.4 Şəxsi məlumatlar Bazasının sərəncamçısı Administrasiyadır.

1.5 Elanın dərc edilməsi üçün formanı dolduran zaman və ya Servisdə İstifadəçinin qeydiyyatı zamanı, və ya göndərmələrə abunə yazılma zamanı, həmçinin də Servisdən istifadənin başqa hallarında, İstifadəçi Administrasiyaya məlumatları və şəxsi məlumatları verir. Məlumatın toplanması həmçinin Servisin İstifadəçilərinin sorğularının keçirilməsi yolu ilə həyata keçirilə bilər. İstifadəçilərin sorğularında iştirak İstifadəçilər icazəsi ilə həyata keçirilir.

1.6 İstifadəçi Servisə özü haqqında şəxsi məlumatların və istənilən başqa informasiyanın verilməsi haqqında sərbəst və könüllü qərar qəbul edir, həmçinin də bununla belə şəxsi məlumatların və informasiyanın Administrasiya tərəfindən işlənməsinə, işlənməsi üçün onların Administrasiyanın tapşırığı ilə hərəkət edən başqa İstifadəçilərə və/və ya üçüncü şəxslərə ötürülməsinə öz razılığını bildirir.

1.7 Şəxsi məlumatların işlənməsi istənilən hərəkət və ya hərəkətlərin toplanma, qeydiyyat, yığım, saxlama, uyğunlaşma, dəyişiklik, yeniləmə, istifadə və yayılma kimi məcmusudur (yayılma, reallaşdırma, ötürülmə, həmçinin xaricə) və şəxsi məlumatların, həmçinin informasiya (avtomatlaşdırılmış) sistemlərinin istifadəsi ilə məhv edilməsidir.

1.8 Şəxsi məlumatların işlənməsinin məqsədləri, o cümlədən, aşağıdakılardır:

1.8.1 Servisin, onun servislərinin və xidmətlərinin fəaliyyətinin yaxşılaşması üçün statistik və analitik məlumatların alınması;

1.8.2 göstərilən xidmətlərin spektrinin genişləndirilməsi;

1.8.3 Servisin və ya üçüncü şəxslərin informasiya və ya reklam xəbərlərinin alınması (yeni imkanlar, aksiyalar və başqa xəbərlər haqqında xəbərdarlıq);

1.8.4 İstifadəçilərin və ya üçüncü şəxslərin qanunsuz və ya icazəsiz hərəkətlərinin xəbərdarlığı və qabağının alınması;

1.8.5 qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə riayətin təminatı.

1.9 Servis İstifadəçilər haqqında növbəti informasiyanı toplayır:

1.9.1 Servisdən istifadə zamanı Administrasiyaya İstifadəçinin daxil etdiyi şəxsi informasiyanı göstərir və ya başqa üsulla açır. Belə informasiya, xüsusi halda (lakin, məhdudlaşdırılmadan), İstifadəçinin adı və soyadı, elektron poçt ünvanı və parolu, telefon nömrəsi, İstifadəçinin yerləşdiyi yer, həmçinin ünvanı ola bilər. Əgər İstifadəçi sosial şəbəkənin profili vasitəsilə daxil olursa, Servis həmçinin belə sosial şəbəkənin profilində yerləşdirilmiş informasiyanı toplaya bilər. İstifadəçi ona verilmiş informasiyaya görə məsuliyyət daşıyır, halbuki Servis İnternetdə İstifadəçinin məlumatlarının yayılması və dərc edilməsi üçün kanalı verir.

1.9.2 Servisin, ona giriş zamanı, proqram təminatı tərəfindən avtomatik toplanan texniki informasiya.

1.10 Servis, həmçinin də Administrasiya, irqi və ya etnik mənşə haqqında məlumatları, siyasi, dini və dünyagörüşü məsləklər, siyasi partiyalara və həmkarlar ittifaqlarına üzvlük, cinayət cəzasına məhkumluqlar, həmçinin də sağlamlığa, cinsiyyət həyatına aid olan məlumatları, biometrik və ya genetik məlumatları toplamır və işləmir.

1.11 Servis və Administrasiya Servisə aidiyyəti olmayan üçüncü şəxslərə İstifadəçilər tərəfindən təqdim edilmiş heç bir şəxsi və ya başqa məlumatları, İstifadəçinin belə icazəni verdiyi hal istisna olmaqla, həmçinin də İstifadəçi razılaşması ilə və ya qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda, vermir.

1.12 Servis və Administrasiya bəzi hallarda bəzi məlumatları Servislə əməkdaşlıq edən və ya Administrasiya ilə bağlı olan şəxslərə verə bilər.

1.13 Administrasiya Servisdən istifadə prosesində İstifadəçilər tərəfindən verilmiş informasiyanı və şəxsi məlumatları satmır və icarəyə vermir.

1.14 Servisin İstifadəçisi başqa İstifadəçi tərəfindən verilmiş məlumatlardan, belə İstifadəçinin yazılı icazəsi olmadan və ya belə məlumatlardan hər hansı başqa yolla istifadə etmək hüququnun təsdiqi olmadan istifadə etməməyi öhdəsinə götürür. Servisdən istifadə ilə əlaqədar başqa İstifadəçilər haqqında İstifadəçi tərəfindən alınmış bütün məlumatlar yalnız NV barəsində sazişlərin icrasında istifadə edilə bilər. Beləliklə, İstifadəçiyə düz reklam göndərməsi və ya arzu edilməyən elektron xəbərlərin başqa göndərməsi məqsədləri üçün elektron ünvandan istifadə etməyə, başqa İstifadəçinin telefon nömrəsi kimi, həmçinin xəbərsiz edilən qeyri-qanuni hərəkətlərə və ya başqa İstifadəçinin xəbəri və razılığı olmadan həyata keçirilmiş hərəkətlərə icazə verilmir.

1.15 İstifadəçinin istənilən vaxt Saytın müvafiq funksionalı olduğu təqdirdə, şəxsi məlumatları və ya digər məlumatları dəyişdirə (yeniləyə, əlavə edə) və ya silə bilər.

1.16 İstifadəçi onun göstərdiyi istənilən informasiyanın və məlumatların dəqiqliyi və düzgünlüyü üçün məsuliyyət daşıyır.

1.17 Servis və Administrasiya İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını qorumaq üçün bütün səmərəli ölçüləri qəbul edir.

1.18 Servis tərəfindən toplanmış və işlənmiş bütün şəxsi məlumatlar bir və ya bir neçə qorunan korporativ şəbəkədən kənarda giriş olmayan serverdə saxlanılır. Administrasiyanın İstifadəçilərin şəxsi və başqa informasiyasından girişlə və istifadə ilə funksiyaları yerinə yetirən bütün əməkdaşları üçüncü şəxslərə İstifadəçilər haqqında informasiyanın yayılmaması haqqında razılaşma imzalamışlar.

 

2. Cookies, veb-mayaklar, və oxşar texnologiyalar

2.1 Servis informasiyanın saxlanılması üçün cookies fayllarından, veb-mayaklardan və başqa oxşar texnologiyalardan istifadə edə bilər. Bu fayllar veb-saytın və onun əlavələrinin istifadəsini yüngülləşdirmək məqsədi ilə, Servis xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə (həmçinin təhlükəsizlik), həmçinin reklam məqsədi ilə istifadə olunur.

2.2 Servis tərəfindən İstifadəçidən alınan istənilən informasiya, həmçinin cookies fayllarının İstifadəçinin brauzerində yerləşdirilməsi, xəbərdarlıq vasitəsilə və İstifadəçinin icazəsi ilə həyata keçirilir. Servisdən istifadəni davam edərək, İstifadəçi Servisə cookies fayllarının İstifadəçinin brauzerində saxlamasına öz icazəsini verir.

2.3 Servis cookies-dən və oxşar texnologiyalardan, İstifadəçinin brauzerinin fəallığı prosesində İstifadəçinin qurğusunda qalan və cookies, həmçinin də daha uzun müddətli dövr ərzində İstifadəçinin qurğusunda qalan başqa oxşar texnologiyalardan istifadə edir. İstifadəçi belə cookies və oxşar texnologiyaları bloklamaqda, silməkdə və ya kəsməkdə, əgər İstifadəçinin qurğusu buna icazə verirsə, haqlıdır.

2.3.1 Cookies – kompüter terminologiyasında Servisdən alınmış mətn və ya ikili məlumatlar şəklində informasiyanın təsviri üçün istifadə edilən anlayışdır ki, İstifadəçidə saxlanılır, yəni brauzerdə, sonra isə, əgər Servisin İstifadəçisi ona təkrar olaraq baş çəkirsə, Servisə yollanır. Beləliklə, Servis baş çəkmə vaxtı İstifadəçinin brauzerini qeyd edir. Cookies faylları sistemə giriş və statistika yığımı üçün lazımı məlumatları yazaraq Servisdən istifadəni yüngülləşdirir. Cookies falları özündə şəxsi məlumatları saxlamır.

2.3.2 Veb-mayaklar – Servisdə, həmçinin onun xidmətlərində, əlavələrdə, mübadilə xəbərlərində, və İstifadəçini müəyyən etmək üçün adətən cookies ilə uyğunluqda işləyən alətlərdə qoşula bilən kiçik qrafik təsvirlərdir (həmçinin "nöqtə markörləri" və ya "Şəbəkə mayakları" kimi məlumdur).

2.3.3 Oxşar texnologiyalar – lokal ümumi obyektləri və ya lokal anbarı və proqram veb-əlavələrinin başqa metodları istifadə edən, brauzerdə və ya qurğuda informasiyanı saxlayan, "flashcookies" "HTML 5 cookies" kimi, texnologiyalardır. Bu texnologiyalar İstifadəçinin bütün brauzerlərində işləyə bilər, bəzi hallarda isə tamamilə brauzerlə idarə oluna bilmirlər və İstifadəçi tərəfindən təyin edilmiş əlavələr və ya qurğular vasitəsilə bilavasitə idarəetməni tələb edə bilərlər.

2.4 Cookies-ə və oxşar texnologiyalara icazə olunmamış girişin qarşısını almaq üçün Administrasiya bütün təhlükəsizlik tədbirlərini görür. İstifadəçi analoji təhlükəsizlik tədbirlərini görməyi öhdəsinə götürür. Administrasiya zəmanət verir ki, yalnız Administrasiya və/və ya Servis xidmətlərinin səlahiyyətli təchizatçıları cookies məlumatlarına girişə malikdirlər.

2.5 Servisin xidmətlərinin təchizatçıları Servisin müxtəlif aspektləri ilə kömək edən şirkətlərdir. Administrasiya Servisin uyğun olan xidmətlərinin İstifadəçiyə verilməsi, həmçinin də Servisin bilavasitə fəaliyyəti ilə bağlı başqa məqsədlər üçün xidmətlərin bəzi səlahiyyətli təchizatçılarından istifadə edir. Xidmətlərin belə təchizatçıları həmçinin Servisin (kənar cookies) xidmətləri vasitəsilə cookies-i İstifadəçinin qurğusunda yerləşdirə bilərlər. Onlar həmçinin başqa informasiyanı, məsələn, IP-ünvan və ya başqa eyniləşdiriciləri, toplaya bilərlər.

2.6 Servisin yuxarıda göstərilmiş texnologiyalardan istifadə vasitəsilə toplayıb və saxladığı istənilən informasiyadan İstifadəçinin icazəsi ilə istifadə olunur.

2.7 İstifadəçi brauzerin və ya qurğunun parametrlərində cookies-i idarə edə bilər. İnformasiyanın toplanmasından və saxlanılmasından imtina üçün brauzerin parametrlərində "Cookies-i saxlamamaq" bəndində bayraqcığı qurmaq, həmçinin "Cookies-i təmizləmək" düyməsini basmaq lazımdır.

2.8 Sistemdə olan texniki xarakterli informasiya, məsələn, ip-ünvanlar, Servis tərəfindən şəbəkə avadanlığının xidməti üçün, həmçinin statistik və başqa informasiyanın ümumiləşdirilməsi üçün istifadə olunur.

2.9 İstifadəçinin fərdi ehtiyaclarına və maraqlarına uyğunlaşdırılan verilən servislərin yüksək keyfiyyətli təminatı məqsədi ilə Servis İstifadəçinin sistemə son girişinin məlumatlarını saxlayır.